پاورپوینت چرخه نیتروژن

پاورپوینت چرخه نیتروژن

پاورپوینت چرخه نیتروژن

پاورپوینت در مورد چرخه نیتروژن (8 اسلاید)

 

قسمتی از متن اسلایدها: (فیلم و عکسهای مرتبط نیز علاوه بر متون استفاده شده است)

حدود 78 درصد از جوّ زمین را نیتروژن تشکیل داده است. مقدار معینی از این نیتروژن، به طور مداوم از جوّ گرفته و به آن بازپس داده می شود. به گردش مداوم نیتروژن بین خاک، آب، هوا و موجودات زنده «چرخه ی نیتروژن» می گویند. تمام موجودات زنده برای ادامه ی حیات به نیتروژن احتیاج دارند. در واقع نیتروژن یکی از اجزای تشکیل دهنده ی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک است که وجود هر دو برای ادامه ی حیات ضروری است.

قسمتی از نیتروژن موجود در هوا هنگام رعد و برق از آن جدا می شود. تخلیه ی ناگهانی بار الکتریکی باعث می شود مقداری از اکسیژن و نیتروژن موجود در هوا با هم ترکیب شوند و اکسیدهای نیتروژن به وجود آید. اکسیدهای نیتروژن پس از حل شدن در آب با سایر عناصر ترکیب می شوند و ترکیبات نیتروژن دار تولید می کنند.

برخی از باکتریها و جلبکها نیز نیتروژن موجود در هوا را جذب می کنند. باکتریهای خاصی که در ریشه ی برخی از گیاهان مثل نخود، لوبیا، نخود فرنگی و غیره وجود دارند، نیتروژن هوا را به طور مستقیم جذب می کنند و در اختیار گیاه قرار می دهند.
گیاهان با استفاده از نیتروژن، پروتئین می سازند و جانوران با خوردن گیاهان، این
پروتئین ها را وارد بدن خود می کنند.
گیاهان و جانوران پس از مرگ توسط تجزیه
کنند گان موجود در خاک تجزیه می شوند. به این ترتیب ترکیبات نیتروژن دار وارد خاک شده، توسط گیاهان مصرف می شوند. جانوران، ترکیبات نیتروژن دار را با خوردن گیاهان یا سایر جانوران گیاهخواری وارد بدن خود می کنند.
باکتریهای تجزیه کننده ی موجود در خاک مقداری از ترکیبات نیتروژن دار خاک را به نیتروژن گازی شکل تبدیل می کنند. به این ترتیب تقریباً همان اندازه نیتروژنی که از هوا گرفته و مصرف می شود، مجدداً به آن باز می گردد.
در واقع نیتروژن موجود در هوا از خاک، اندامهای مختلف گیاهان و بدن جانوران عبور می کند و در نهایت دوباره هوا می شود. این کار ممکن است هزاران و یا حتّی میلیون ها سال طول بکشد؛ ولی هر مولکول نیتروژن سرانجام به هوا باز می گردد.

´نیتروژن یک بخش اساسی در ساختمان همه موجودات زنده‌است. نیتروژن در پروتئین‌ها، واحدهای ساختاری و شیمیایی همه موجودات زنده، و در مولکولهای DNA، که دستورات راهنمای ضروری برای همه فعالیتهای زندگی را حمل می‌کنند، یافت می‌شود. هر چند نیتروژن ۸۰ درصد اتمسفر را تشکیل میدهد، حیوانات و گیاهان نمیتوانند مستقیماً از آن استفاده کنند. 
خرید آنلاین